Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Банско

Група "Пчелички"

   Ние дечица сме красиви и сме много работливи, досущ като пчеличките, можем да постигнем всичко, но ни трябва куп търпение, упоритост и умения.

   Децата се възпитават и обучават от двама педагози: Гергана Везьова - старши учител, Магистър предучилищна и начална училищна педагогика и Невенка Сугарева - старши учител, Магистър предучилищна педагогика, помощник-възпитател на групата е Милена Лозина.