Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Банско

Група "Многознайко"

   С ум и знания безчет, крачим силно ний напред.

   Децата се възпитават и обучават от двама педагози: Гергана Чакърова - учител, Бакалавър предучилищна педагогика с чужд език и Елена Обецанова - учител, Бакалавър предучилищна и начална училищна педагогика, помощник-възпитател на групата е Веска Маркова.