Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Банско

Група "Пате"

    

    Децата се възпитават и обучават от двама педагози: Миглена Пъйкова - старши учител, Магистър предучилищна и начална училищна педагогика и Весела Калинкова - старши учител, Магистър предучилищна и начална училищна педагогика, помощник-възпитател на групата е Елена Дакова. Децата се учат да споделят дейности и общи пространства, както и да разкриват своите таланти.