Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Банско

Група "Зайче"

   В група Зайче ний послушни сме деца, пеем песнички, играем и много приказки знаем."

   Децата се възпитават и обучават от двама педагози: Силвия Валеова - учител, Бакалавър предучилищна педагогика с английски език и Мария Попова - учител, Магистър предучилищна и начална училищна педагогика, помощник-възпитател на групата е Мария Лечова.