Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Банско

Група "Звънче"

   Ние сме група ЗВЪНЧЕ и пеем с весело гласче. Ний другари сме добри и готови за игри. Ние звънчета сме смели, към успеха сме поели. Волно весело живеем, знаем, можем и умееем.

   Децата се възпитават и обучават от двама педагози: Надя Терзиева - старши учител, Магистър преучилищна и начална училищна педагогика и Маргарита Варина - учител, Магистър начална и преучилищна педагогика, помощник-възпитател на групата е Мария Коева.

   Няма нищо по-хубаво от това да сбъдваш желания. Удоволствието да даваш е много по-голямо от това да получаваш. В своята работа влагаме много любов, внимание, уважение и зачитане на детската личност.