Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Банско

Група "Звездичка"

   В „Звездичка“ смях безкрай звънти, щастливо моето сърце тупти! Тук учим ний и прказки редим, растеме здрави, пеем и се веселим! Ний умни сме и досетливи, радостни и винаги щастливи!

   Децата се възпитават и обучават от двама педагози: Виолета Касапова - Старши учител, Магистър предучилищна и начална училищна педагогика и Десислава Думанова - Старши учител, Магистър предучилищна и начална училищна педагогика, помощник-възпитател на групата е Мария Лалева.