Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Банско

Дневен режим

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:...................

 

                  /М. Тодорова/

Директор на ДГ“Здравец“

 

 

 

ДНЕВЕН  РЕЖИМ  на ДЕТСКА  ГРАДИНА  “ЗДРАВЕЦ”  гр.БАНСКО

 

ЗА   УЧЕБНАТА   2023/2024  ГОДИНА

 

 

Обучението във всички филиали се осъществява в целодневна форма.

Всички сгради на ДГ“Здравец“ – гр.Банско са отворени в работните дни от 6.30 ч. до 18.30 ч.

 

 

 

    А -    Директор – 08,00ч.- 17,00ч (ненормирано работно време)

 

    Б – учител – дежурен учител                              7,00ч.-13,00ч.

                          първа смяна                                   7,30ч - 13.30ч.

                          втора смяна                                 12,30ч.– 18,30ч.

 

    В – домакин -                                                       8,00ч.- 16,00ч.

         

 

    Г – готвач -                                                         6,00ч.- 14,00ч.

 

 

    Д  – хигиенисти и

           детегледачки              -        I смяна          6,30ч.- 14,30ч.

                                                         II смяна         10,30ч.- 18,30ч.

 

    Е  – мед.сестра в ДЯ  -                I смяна         7,00ч.-  15,00ч.

                                                          II смяна        10,30ч.- 18,30ч.

                                Един път седмично                 7,30ч.- 16,00ч.

 

    Ж – мед.сестра за ДГ-филтър -                         7,30ч.- 12,00ч.

                                                                                13,00ч.- 16,30ч.

 

    З  – огняр – отоплителен сезон:  I смяна           5,00ч.- 11,00ч.

                                                          II смяна         15,00ч.- 17,00ч.

                         Летен сезон:             I смяна           8,00ч.- 12,00ч.

                                                          II смяна         13,00ч.- 15,00ч.

 

 

 

                           Д Н Е В Е Н     Р Е Ж И М – І и ІІ възрастови групи

 

 

 

 1. Прием на децата:            -           7,00 ч. – 8,15 ч.

 

 1. Сутрешна гимнастика: -           8,15 ч. – 8,30 ч.

 

 1. Закуска : -           8,30 ч. – 9,00 ч.

 

 1. ОФПВ - Педагогически ситуации по програма: -          9,15 ч. – 10,30 ч.

 

 1. Междинна закуска: -        10,30 ч. – 10,45ч.

 

 1. Допълнителни форми на педагогическо

взаимодействие                                                                 -        11,00 ч. – 11,45ч.:                                                     

 

7.Обяд:                                                                                 -         11,45 ч. – 12,30ч.

 

 1. Следобеден сън: -         12,45 ч. – 15,15ч.

 

 1. Тоалет: - 15,15 ч. – 15,30ч.

 

 1. Допълнителни форми на педагогическо въздействие

Подвижни игри                                                                  -  15,30 ч. – 15,45ч.

 

 1. Следобедна закуска: -       15,45 ч. – 16,00ч.

 

 1. Допълнителни форми на педагогическо въздействие,

     и изпращане на децата                                                -     16,00ч. – 18,30ч.