Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Банско

Дневен режим

 

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ на ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗДРАВЕЦ"

Гр. БАНСКО

 

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

          Обучението във всички филиали се осъществява в целодневна форма.

          Всички згради на ДГ "Здравец" - гр. Банско са отворени в работните дни от 6.30 часа до 18.30 часа 

 

А - Директор - 08,00ч. -17,00ч. (ненормирано работно време)

 

Б - Учител - дежурен учител                                                    7,00ч. - 13,00ч.

                       първа смяна                                                          7.30ч. - 13,30ч.

                       втора смяна                                                         12,30ч. - 18,30ч.

 

В - домакин -                                                                                8,00ч. - 16,00ч.

     при събиране на такси                                                           8,00ч - 14,00ч.

                                                                                                    16,00ч. - 18,00ч.

Г - готвач -                                                                                  6,00ч. - 14,00ч.

 

Д - перач -                                                                                   6,30ч. -14,30ч.

 

Е - хигиенисти и

      детегледачки -                                      1смяна                    6.30ч. - 14,30ч.  

                                                                     2 смяна                  10,30ч. - 18,30ч.  

 

Ж - мед. сестра в ДЯ                                1 смяна                    7,00ч. - 15,00ч.

                                                                    2 смяна                   10,30ч. - 18,30ч.

                                                            Един път седмично        7,30ч. - 16,00ч.  

 

З - мед. сестра за ДГ - филтър                                                7,30ч. - 12,00ч.

                                                                                                   13,00ч. - 16,30ч.

 

И - огняр -  отоплителен сезон:              1смяна                       5,00ч. - 11,00ч.

                                                                   2смяна                    15,00ч. - 17,00ч.  

                    Летен сезон:                          1смяна                      8,00ч. - 12,00ч.

                                                                   2смяна                    13,00ч. -15,00ч.                                                    

                                                                                                                                    

                                   

ДНЕВЕН  РЕЖИМ - 1 и 2 възрастови групи

 

1. Прием на децата:                                                                            -     7,00ч. - 8,15ч.

 

2. Сутрешна гимнастика:                                                                       -     8,15ч. - 8,30ч. 

 

3. Закуска:                                                                                                 -     8,30ч. - 9,00ч.

 

4. ОФПВ - Педагогически ситуации по програма:                            -     9,15ч. - 10,30ч.

 

5. Междинна закуска:                                                                             -   10,30ч. - 10,45ч.

 

6. Допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие                                                                                        -   11,00ч. - 11,45ч. 

 

7. Обяд:                                                                                                         -   11,45ч. - 12,30ч. 

 

8. Следобеден сън:                                                                                    -   12,45ч. - 15,15ч.

 

9. Тоалет:                                                                                                    -   15,15ч. - 15,30ч.

 

10. Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

Подвижни игри                                                                                           -  15,30ч. - 15,45ч.

 

11. Следобедна закуска:                                                                            -  15,45ч. - 16,00ч. 

 

12. Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие,  

и изпращане на децата                                                                               -  16,00ч. - 18,30ч

 

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ - ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА - 5 и 6 годишни

 

1. Прием на децата:                                                                               -     7,00ч. - 8,15ч.

 

2. Сутрешна гимнастика:                                                                       -     8,15ч. - 8,30ч. 

 

3. Закуска:                                                                                                 -     8,30ч. - 9,00ч.

 

4. ОФПВ - Педагогически ситуации по програма:                            -     9,15ч. - 10,30ч.

 

5. Междинна закуска:                                                                             -   10,30ч. - 10,45ч.

 

6. ОФПВ - педагогически ситуации по програма                               - 10,45ч. - 11,15ч.

 

7. Допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие                                                                                        -   11,15ч. - 11,45ч. 

 

8. Обяд:                                                                                                         -   12,00ч. - 12,30ч. 

 

9. Следобеден сън:                                                                                    -   13,00ч. - 15,00ч.

 

10. Тоалет:                                                                                                  -   15,00ч. - 15,15ч.

 

11. Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

Подвижни игри                                                                                           -  15,15ч. - 15,30ч.

 

12. Следобедна закуска:                                                                            -  15,45ч. - 16,00ч. 

 

13. Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие,  

и изпращане на децата                                                                               -  16,00ч. - 18,30ч.

 

 

 ДНЕВЕН РЕЖИМ В ДЕТСКА ЯСЛА

  

1. Прием на деца и дейност по желание                                                  - 7,30ч. - 8,15ч.

 

2. Утринна гимнастика                                                                              - 8,15ч. - 8,30ч.

 

3. Закуска                                                                                                      - 8,30ч. - 9,00ч. 

 

4. Занимания, песни, игри, танци, разходки и др.                                  - 9,00ч. - 10,15ч.

 

5. Подкрепяща закуска                                                                               - 10,15ч. -10,30ч. 

 

6. Занимания, песни, игри, разходки и др.                                               - 10,30ч. - 11,30ч. 

 

7. Подготовка за обяд                                                                                  - 11,30ч. - 12,00ч.

 

8. Обяд                                                                                                            - 12,00ч. - 13,00ч. 

 

9. Сън до събуждане                                                                                     - 13,00ч. - 15,30ч.

 

10. Тоалет                                                                                                       - 15,30ч. - 16,00ч.

 

11. Следобедна закуска                                                                                - 16,00ч. - 16,30ч.

 

12. Регламентирани занимания и дидактически игри                           - 16,30ч. - 17,00ч.

 

13. Свободни игри и изпращане на децата                                               - 17,00ч. - 18,30ч.

 

         Дневният режим на ДГ "Здравец" гр. БАНСКО е утвърден със заповед   1/14.09.2020г.

         на Директора