Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Банско

История

    

   Първата сграда на ул.”Неофит Рилски”№27, специално построена за детска градина, в град Банско отваря врати на 01.09.1965г., с директор госпожа Йордана Атанасова.

  През следващите 15 години на територията на града се построяват още три детски градини ( на ул.”България”№6 и ул.”Пирин”№12 – Голева ДГ) и две детски ясли. 

  През 1992г. се обединяват всички детски градини в общината, като персонала наброява 120 човека. Директор е госпожа Катерина Гинчина. 

  През 2000г. детските ясли се обединяват с детските градини. Така се поставя началото на ОДЗ "Здравец" гр. Банско.

 През 2011г. е открита  нова  сграда с места за 44 деца. Изграден е плувен басейн и физкултурен салон.

  От месец март 2012г. директор на ОДЗ "Здравец" гр. Банско е  госпожа Маргарита Осенова. Към състава на детското заведение в този момент има 20 групи детски ясли и градини за близо 500 деца от гр. Банско и гр. Добринище. 

   Следва разделянето на ОДЗ "Здравец" – създават се ДГ”Здравец” – гр.Банско и ДГ”Мечо Пух” – гр. Добринище.

 На 01.11. 2021г.госпожа Магдалина Тодорова – директор на детското заведение, открива и последната детска градина с капацитет за 100 деца на ул.”Муратово езеро”№3, с модерен физкултурен салон, медицински кабинет.

  Към настоящият момент ДГ "Здравец" гр. Банско се отглеждат, възпитават и обучават около 430 деца, настанени в 18 групи - 3 яслени и 15 групи за деца от 3 до 6- годишна възраст. Персоналът наброява 70 човека.

  Всеотдайните педагози с ежедневните си грижи и желание за работа, любовта към децата продължават ден след ден да пишат новата история на предучилищното образование на Банско.