Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Банско

История

    

   Първата сграда, специално построена за детска градина, в град Банско отваря врати на 01.09.1965г., с директор госпожа Йордана Атанасова.

  Пез следващите 15 години на територията на града се построяват още три детски градини и две детски ясли. 

  През 1992г. се обединяват всички детски градини в общината, като персонала наброява 120 човека. Директор е госпожа Катерина Гинчина. 

  През 2000г. детските ясли се обединяват с детските градини. Така се поставя началото на ОДЗ "Здравц" гр. Банско.

  Най-новата сграда е открита през 2011г. с места за 44 деца. Изграден е плувен басейн и физкултурен салон.

  От месец март 2012г. директор на ОДЗ "Здравец" гр. Банско е  госпожа Маргарита Осенова. Към състава на детското заведение в този момент има 20 групи детски ясли и градини за близо 500 деца от гр. Банско и гр. Добринище. 

  Към настоящия момент ДГ "Здравец" гр. Банско отглежда, възпитава и обучава около 400 деца, настанени в 16 групи - 3 яслени и 13 групи за деца от 3 до 6- годишна възраст. Персоналът наброява 70 човека.

  Всеотдайни педагози, ежедневните грижи и желание за работа, любовта към децата продължават ден след ден да пишат новата история на предъчилищното образование на Банско.