Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Банско

Група "Детелинка"

 Ние сме умни, разбрани, добри, ние обичаме всички игри, приказки, песни и танци дори.

Децата се възпитават и обучават от двама педагози: Лиляна Юлева - старши учител, Магистър предучилищна педагогика и Катя Динчева - старши учител, Магистър предучилищна педагогика, помощник-възпитател на групата е Магдалена Юнчова. Децата се учат да споделят дейности и общи пространства, както и да разкриват своите таланти.