Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Банско

Група "Слънчица"

   С доброта в сърцата и с усмивка на лицата, играем, учим се, творим - ето Слънчица сме ний.

   Децата се възпитават и обучават от двама педагози: Елена Сарафова - старши учител, Магистър предучилищна и начална училищна педагогика и Елена Захова - старши учител, Магистър предучилищна педагогика, помощник-възпитател на групата е Магдалена Стойкова.