Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Банско

Група "Зайчето Оли"

   В детската градина дружна група има, всички я обичат и "Зайчто Оли" я наричат. Ние сме слънчеви деца, носим радост, светлина.

   Децата в групата се възпитават и обучават от двама педагози: Даниела Златарева - старши учител, Магистър интеркултурно образование и Калинка Попова - старши учител, Магистър училищна психология, помощник-възпитатели на групата са Веска Ваканчина и Райна Пицина.