Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Банско

Група "Калинка"

   Ние сме малки "Калинки", волно летим и към успех се стремим.

   Децата се възпитават и обучават от двама педагози: Нина Тоскова - старши учител, Магистър предучилищна и начална училищна педагогика и Валентина Докина - учител, Магистър предучилищна и начална училищна педагогика, помощник-възпитател на групата е Маряна Гемкова.