Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Банско

Екип

 

Структурен състав на ДГ "Здравец" 

Магдалина Тодорова - Директор

 

Филиал - ул."Пирин"10 

 Група  „Гъбка”

 Първа група

 Ф. Пандева

 Ю. Хаджигеоргиева

 Е. Балтова

 

 П. Кавръков - огняр и  шофьор

 

 Група  ”Пчелички”

 Втора група

 Г. Везьова

 Н. Сугарева

 Милена Лозина

групи учители  пом. възпитатели обслужващ персонал

 

   Централна детска градина 

 Група  „Пате”

 Първа група

 В. Калинкова

 М. Пъйкова

 Ел. Дакова

 Б. Колчагова - отдел:    ”Човешки ресурси”

 Група  ”Слънчице”

 Втора група

 Ел. Колевичина

 Ел.  Хаджигеоргиева

 Йорданка  Герчева

 Е. Нусторова - мед.  сестра

 Група  „Зайче”

 ПГ 5г. група

 

 

 С. Валеова

 М. Попова

 

 

 М. Лечова 

 

 Ан. Илчева - готвач

 В. Ципоркова - готвач

 Е. Никулчина - готвач

 М. Джолева -  работник  в кухня

 Група  ”Звездичка”
 ПГ 6г. група

 В. Касапова

 Д. Думанова

 М.  Лалева

 Г. Златев - огняр

групи учители пом. възпитатели обслужващ персонал

 

Филиал - ул. България"6 - детска градина 

  Група  „Калинка”

 Първа група

 Н. Тоскова

 В. Докина

 М. Гемкова

 К. Кехайова - готвач  детска  ясла

 Група  „Детелинка”

 Втора група

 К. Динчева

 Л. Юлева

 М. Юнчова

 Сн. Пицева - готвач в  млечна  кухня

 Група

 ”Дъга”

 ПГ6г. група

 М.  Стойкова

 К. Хаджийска

 К. Воденичарова

 

 Л. Пицин - огняр

 

 Група  ”Слънчица”

 ПГ5. група

 Ел. Захова

 Ел. Сарафова

 Магдалена Стойкова

 К. Глушкова - мед.  сестра

 Група  „Зайчето  Оли”

 ПГ6. група

 Д. Златарева

 К. Попова

 В. Ваканчина

 Р. Пицина

 М. Малчова - домакин

 

групи учители пом. възпитатели обслужващ персонал

  

Филиал - ул. България"6 - детска ясла  

 1 група

 ”Радост”

 Н. Хаджиева

 М. Стойкова

 Р. Кехайова

 Цв. Гемкова

 2 група

 ”Усмивка”

 Д.  Хаджигеоргиева

 М. Златева

 М.  Пристигарева

 Н. Мутавчиева

 3 група

 ”Бонбон”

 К. Чучулайна

 Д. Янчовичина

 Б. Попова

 Ир. Чобанова

групи мед. сестри  детегледачки

 

 

Филиал ДГ№6 – ул.“Муратово езеро“№3

 Група      ”Барбарони”

 Първа група

 Ив. Лечова

 Р. Пидова

 Здр. Цигорийна 

 

 

 П. Балтова - мед. сестра

 Група  ”Мечо  Пух”

 ПГ5г. група

 Здр. Янчовичина

 Ант. Пицина

 М. Иванова

 

 Лазар Кадев - огняр

 Група  „Многознайко”

 ПГ5г. група

 Г. Чакърова

 Ел. Обецанова 

 В. Маркова

 

 

 Група  „Звънче”

 ПГ5г. а група

 Н. Терзиева

 М. Варина

 М. Коева
групи учители пом. възпитатели обслужващ персонал