Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Банско

Екип

 

Структурен състав на ДГ "Здравец" 

Магдалина Тодорова - Директор

 

Филиал - ул."Пирин"10 

 Група „Пчелички”

 Първа   група

 Г. Везьова

 Н. Сугарева

 Милена  Лозина

 П. Кавръков - огняр и  шофьор

 

 Група ”Гъбка”

 ПГ6г.  група

 

 Ф. Пандева

 Ю. Хаджигеоргиева

 

  Е. Балтова
групи учители  пом. възпитатели обслужващ персонал

 

   Централна детска градина 

 

Група „Слънчице”

Първа  група

 

 

 

 

 Ел. Хаджигеоргиева

 Ел. Колевичина

 

 

 

 

 Йорданка Герчева

 

 

 

 

 

 Б. Колчагова - отдел:    ”Човешки ресурси”

 

 

 

 

 Група ”Зайче”

 Втора  група

 

 

 С. Валеова

 М. Попова

 

 М. Лечова

 

 Е. Нусторова - мед.  сестра

 

 Група  „Звездичка”

 ПГ 5г.група

 

 

 В. Касапова

 Д. Думанова

 

 

 М. Лалева

 

 Ан. Илчева - готвач

 В. Ципоркова - готвач

 Е. Никулчина - готвач

 М. Джолева -  работник в кухня

 Група ”Пате”
 ПГ 6г. група

 В. Калинкова

 М. Пъйкова

 Ел. Дакова

 М.  Лечова

 Г. Златев - огняр
групи учители пом. възпитатели обслужващ персонал

 

Филиал - ул. България"6 - детска градина 

  Група  „Детелинка”

 Първа група

 

 К. Динчева

 Л. Юлева

 

 М. Юнчова

 

  М. Малчова - домакин

 Група „Калинка”

 ПГ6г.  група

 Н. Тоскова

 Д. Каръкова

 М. Гемкова

 Ел. Бистрина - мед.  сестра

 

 Група

”Слънчица”

 Втора  група

 

 

 Ел.  Сарафова

 Ел. Захова

 

 Магдалена Стойкова

 

 К. Кехайова - готвач  детска  ясла

 

 Група ”Дъга”

 ПГ5.   група

 М. Стойкова

 К.  Хаджийска

 К. Воденичарова

 Сн. Пицева - готвач в  млечна  кухня

 Група „Зайчето  Оли”

 ПГ5.   група

 Д. Златарева

 К. Попова

 В. Ваканчина

 Р. Пицина

 Л. Пицин - огняр
групи учители пом. възпитатели обслужващ персонал

  

Филиал - ул. България"6 - детска ясла  

 1 група

”Радост”

 Н. Хаджиева

 М. Стойкова

 Р. Кехайова

 Цв. Гемкова

 Сн. Пицева - готвач в млечна  кухня

 2 група

”Усмивка”

 Д.  Хаджигеоргиева

 М. Златева

 В. Гогова

 М.  Пристигарева

 К. Кехайова - готвач детска  ясла

 3 група

”Бонбон”

 К. Чучулайна

 Д. Янчовичина

 Б. Попова

 Ир. Чобанова

 

групи мед. сестри  детегледачки обслужващ персонал

 

Филиал ДГ№6 – ул.“Муратово езеро“№3

 

 Група     ”Мечо Пух”

 Първа  група

 

 

 

 

 

 Здр.Янчовичина

 Ант. Пицина

 

 

 

 

 М. Иванова

 

 

 

 

 П. Балтова - мед сестра

 

 

 

 

 

 Група ”Многознайко”

 Втора  група

 

 

 

 Г. Чакърова

 Ел. Обецанова

 

 В. Маркова

 

 

Лазар Кадев - огняр

 

 

 Група „Звънче”

 Втора а група

 

 Н. Терзиева

 М. Варина

 

 М. Коева

 

 

 Група „Барбарони”

 ПГ 6г. група

 Ив. Лечова

 Г. Драгова

 Здр. Цигoрийна
групи учители пом. възпитатели обслужващ персонал