Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Банско

Екип

 

Структурен състав на ДГ "Здравец" 

Магдалина Тодорова - Директор

 

Филиал - ул."Пирин"10 

 Група  „Пчелички”

 Втора група

 Г. Везьова

 Н. Сугарева

 Милена  Лозина

 П. Кавръков - огняр и  шофьор

 

 Група ”Гъбка”

 Първа група

 

 Ф. Пандева

 Ю. Хаджигеоргиева

 

  Е. Балтова
групи учители  пом. възпитатели обслужващ персонал

 

   Централна детска градина 

 

 Група  „Слънчице”

 Втора група

 

 

 

 

 Ел. Хаджигеоргиева

 Ел. Колевичина

 

 

 

 

 Йорданка Герчева

 

 

 

 

 

 Б. Колчагова - отдел:    ”Човешки ресурси”

 

 

 

 Група ”Зайче”

 ПГ 5г. група

 

 С. Валеова

 М. Попова

 

 М. Лечова

 

 Е. Нусторова - мед.  сестра

 

  Група  „Звездичка”

 ПГ6г. група

 

 

 В. Касапова

 Д. Думанова

 

 

 М. Лалева

 

 Ан. Илчева - готвач

 В. Ципоркова - готвач

 Е. Никулчина - готвач

 М. Джолева -  работник в кухня

 Група ”Пате”
 Първа група

 В. Калинкова

 М. Пъйкова

 Ел. Дакова

 М.  Лечова

 Г. Златев - огняр
групи учители пом. възпитатели обслужващ персонал

 

Филиал - ул. България"6 - детска градина 

  Група  „Детелинка”

 Втора група

 

 К. Динчева

 Л. Юлева

 

 М. Юнчова

 

  М. Малчова - домакин

 Група  „Калинка”

 Първа група

 Н. Тоскова

 Д. Каръкова

 М. Гемкова

 К. Глушкова - мед.  сестра

 

 Група

 ”Слънчица”

 ПГ5г. група

 

 

 Ел.  Сарафова

 Ел. Захова

 

 Магдалена Стойкова

 

 К. Кехайова - готвач  детска  ясла

 

 Група ”Дъга”

 ПГ6. група

 М. Стойкова

 К.  Хаджийска

 К. Воденичарова

 Сн. Пицева - готвач в  млечна  кухня

 Група  „Зайчето  Оли”

 ПГ6. група

 Д. Златарева

 К. Попова

 В. Ваканчина

 Р. Пицина

 Л. Пицин - огняр
групи учители пом. възпитатели обслужващ персонал

  

Филиал - ул. България"6 - детска ясла  

 1 група

 ”Радост”

 Н. Хаджиева

 М. Стойкова

 Р. Кехайова

 Цв. Гемкова

 Сн. Пицева - готвач в млечна  кухня

 2 група

 ”Усмивка”

 Д.  Хаджигеоргиева

 М. Златева

 В. Гогова

 М.  Пристигарева

 К. Кехайова - готвач детска  ясла

 3 група

 ”Бонбон”

 К. Чучулайна

 Д. Янчовичина

 Б. Попова

 Ир. Чобанова

 

групи мед. сестри  детегледачки обслужващ персонал

 

Филиал ДГ№6 – ул.“Муратово езеро“№3

 

 Група      ”Мечо Пух”

 Втора група

 

 

 

 

 

 Здр.Янчовичина

 Ант. Пицина

 

 

 

 

 М. Иванова

 

 

 

 

 П. Балтова - мед сестра

 

 

 

 

 

 Група  ”Многознайко”

 ПГ5г. група

 

 

 

 Г. Чакърова

 Ел. Обецанова

 

 В. Маркова

 

 

 Лазар Кадев - огняр

 

 

 Група  „Звънче”

 ПГ5г. а група

 

 Н. Терзиева

 М. Варина

 

 М. Коева

 

 

 Група  „Барбарони”

 Първа група

 Ив. Лечова

 Г. Драгова

 Здр. Цигoрийна
групи учители пом. възпитатели обслужващ персонал